Tag với tên:

công nghiệp thực phẩm

Nông trại công nghệ cao thẳng đứng tại Kyoto

Bài viết
19/07/2018 10:32 pm

Mặc dù mùa đông tại đây cũng không đến mức quá rét buốt khiến mùa màng bị kìm hãm không thể phát triển nhưng cũng đủ khiến việc thu hoạch...

Xem thêm