Tag với tên:

Ecoblader

Doanh nhân, ông chủ, giám đốc và đi làm

Bài viết
30/10/2019 2:00 pm

Việt Nam giờ giám đốc nhiều hơn nhân viên, thầy nhiều hơn thợ! Tin không? Trưa nay nhân thể đi ăn với 3 người bạn thì trong đó có đến...

Xem thêm

Khởi nghiệp và sự thật phũ phàng về đối thủ cạnh tranh

Bài viết
29/10/2019 2:51 pm

Đây là vài điều tôi đã học được về đối thủ cạnh tranh khi làm việc trong 4 startups (Odeo, Wesabe, CrowdVine, Lift): Đối thủ cạnh tranh không quan trọng....

Xem thêm

Freelancer và Doanh nhân khởi nghiệp

Bài viết
19/10/2019 10:02 pm

Bạn là ai? Bạn có chắc không? Cách tốt nhất để tiến bộ là quyết cho rõ bạn muốn trở thành ai. Freelancer là người được trả tiền cho sản...

Xem thêm