Tag với tên:

giàu và nghèo

Tại sao người giàu cứ giàu, người nghèo cứ nghèo?

Bài viết
24/10/2019 1:50 pm

Người ta thường hỏi “Làm giàu thế nào?” chứ ít ai chịu hỏi “Vì sao tôi nghèo?”. Chính vì vậy nhiều người không bao giờ nhìn thấy những nhược điểm...

Xem thêm