Tag với tên:

thực phẩm nhân tạo

Liệu sinh học tổng hợp có thay đổi được tương lai của thực phẩm?

Bài viết
28/07/2018 12:49 pm

Hơn một thế kỷ trước, những người nông dân nuôi bò ở đã quyết liệt phản đối bơ thực vật. Họ nhấn mạnh rằng thứ giống bơ làm từ dầu...

Xem thêm