Tag với tên:

Tony Buổi Sáng

Rón rén những giấc mơ

Bài viết
29/10/2019 3:53 pm

Chúng ta từ bé đã bị cha mẹ thầy cô nhồi sọ về sự an toàn, chắc ăn, ổn định, rụt rè, thập thò…nên hình thành 1 tính cách có...

Xem thêm

Ăn chắc, mặc bền

Bài viết
21/10/2019 12:49 am

Chuyện thứ nhất Tony có 6 tháng làm cho một tập đoàn tại Hồng Công thời còn trẻ. Trong 6 tháng đó, có nhiều bài học quý giá mà ông...

Xem thêm