“Mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ với Klook. Startup có trụ sở ở Hong Kong này trong ba tháng đầu tiên hoạt động không có lấy một...
Jul 10, 2021
3 lượt xem
Nhiều người nghĩ rằng con đường đi đến thành công trước hết phải tìm được đam mê, thế nhưng điều này hóa ra lại không mấy chính xác. Đối với...
Feb 3, 2020
26 lượt xem
Ông bà xưa có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thế nhưng, đôi khi chỉ vì quá hăng máu, ta lỡ...
Jan 6, 2020
39 lượt xem