Thương mại điện tử

Sản xuất, bán hàng, phân phối, mua sắm và thanh toán trực tuyến.

Tìm nguồn

Tìm nhà cung ứng phù hợp, phân loại sản phẩm tiềm năng.

Phát triển phần mềm

Lập trình, phân tích, tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp doanh nghiệp