Thương mại

Trao đổi, giao dịch thương mại và kết nối giữa người mua với người bán.

Thương mại điện tử

Sản xuất, bán hàng, phân phối, mua sắm và thanh toán trực tuyến.

Phát triển phần mềm

Lập trình, phân tích, tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp doanh nghiệp