Tag với tên:

sách hay

Những kẻ xuất chúng

Bài viết
20/03/2019 12:19 am

Họ lấy một nhóm người chơi đàn violin và chia họ thành ba nhóm. 1) Nhóm có tố chất làm giáo viên 2) Nhóm chơi đàn tốt và 3) Nhóm...

Xem thêm