Tag với tên:

Paul Graham

Một nhóm sáng lập mà chúng tôi đã đầu tư đang nói chuyện với các quỹ đầu tư mạo hiểm. Họ hỏi tôi là liệu founder có thường được giữ...
Jan 24, 2020
38 lượt xem
Khi còn học trung học, tôi đã bỏ nhiều thời gian bắt chước các nhà văn kém. Trong giờ Ngữ văn, chủ yếu người ta dạy tiểu thuyết, vì vậy...
Jan 5, 2020
50 lượt xem