Tag với tên:

Paul Graham

Quyền kiểm soát trong startup

Bài viết
24/01/2020 8:00 am

Một nhóm sáng lập mà chúng tôi đã đầu tư đang nói chuyện với các quỹ đầu tư mạo hiểm. Họ hỏi tôi là liệu founder có thường được giữ...

Xem thêm

Thích mới nên bắt chước

Bài viết
05/01/2020 2:10 am

Khi còn học trung học, tôi đã bỏ nhiều thời gian bắt chước các nhà văn kém. Trong giờ Ngữ văn, chủ yếu người ta dạy tiểu thuyết, vì vậy...

Xem thêm