Bài học kinh doanh từ anh bán dừa

Chiến lược Bán hàng

Coconut Bob có một mô hình kinh doanh rất đơn giản. Cậu ấy không cố lôi kéo khách hàng để...

Xem thêm

Càng nghèo càng tốn tiền hơn

Sống

Một số người nghĩ rằng nghèo thật ra cũng đơn giản. Bạn không có nhiều tiền thì mua ít đồ...

Xem thêm

Startup – Hãy quên nhà đầu tư đi

Khởi nghiệp

Đầu tư – từ đâu? Theo một phản ứng thông thường nhất là các nhà sáng lập thường nghĩ làm...

Xem thêm