Baemin và chiến lược dẫn đầu địa phương

Chiến lược Marketing

Ngày 13/12/2019, Woowa Brothers, công ty mẹ của ứng dụng giao thức ăn trực tuyến Baemin đã thông báo mình...

Xem thêm

Thích mới nên bắt chước

Khởi nghiệp

Khi còn học trung học, tôi đã bỏ nhiều thời gian bắt chước các nhà văn kém. Trong giờ Ngữ...

Xem thêm

Tôi chọn tôi dại khờ

Khởi nghiệp

Chuyện thứ nhất Ở biển hồ Galilee, có một tảng đá khắc câu nói nổi tiếng (được cho) của thánh...

Xem thêm