Thương mại điện tử

Sản xuất, bán hàng, phân phối, mua sắm và thanh toán trực tuyến.

Thương mại

Trao đổi, giao dịch thương mại và kết nối giữa người mua với người bán.

Xuất khẩu

Bán hàng đi nước ngoài, hỗ trợ thuế quan, cung cấp cước tàu/máy bay phù hợp.