Thương mại điện tử

Sản xuất, bán hàng, phân phối, mua sắm và thanh toán trực tuyến.

Tìm nguồn

Tìm nhà cung ứng phù hợp, phân loại sản phẩm tiềm năng.

Thương mại

Trao đổi, giao dịch thương mại và kết nối giữa người mua với người bán.