Xuất khẩu

Bán hàng đi nước ngoài, hỗ trợ thuế quan, cung cấp cước tàu/máy bay phù hợp.

Phát triển phần mềm

Lập trình, phân tích, tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp doanh nghiệp

Thương mại

Trao đổi, giao dịch thương mại và kết nối giữa người mua với người bán.

Tất cả dịch vụ