Tag với tên:

Baemin

Gia nhập thị trường muộn hơn so với các đối thủ nhưng Baemin, ứng dụng giao thức ăn trực thuộc kỳ lân công nghệ Woowa Brothers (Hàn Quốc), tự tin...
May 28, 2021
25 lượt xem
Ngày 13/12/2019, Woowa Brothers, công ty mẹ của ứng dụng giao thức ăn trực tuyến Baemin đã thông báo mình sẽ sáp nhập với Delivery Hero—một trong những công ty...
Feb 4, 2020
1,004 lượt xem