Tag với tên:

Tony Buổi Sáng

Tôi chọn tôi dại khờ

Bài viết
04/01/2020 10:32 pm

Chuyện thứ nhất Ở biển hồ Galilee, có một tảng đá khắc câu nói nổi tiếng (được cho) của thánh Peter, người nói với chúa Jesus “Tôi tin ngài, dù...

Xem thêm

Rón rén những giấc mơ

Bài viết
29/10/2019 3:53 pm

Chúng ta từ bé đã bị cha mẹ thầy cô nhồi sọ về sự an toàn, chắc ăn, ổn định, rụt rè, thập thò…nên hình thành 1 tính cách có...

Xem thêm

Ăn chắc, mặc bền

Bài viết
21/10/2019 12:49 am

Chuyện thứ nhất Tony có 6 tháng làm cho một tập đoàn tại Hồng Công thời còn trẻ. Trong 6 tháng đó, có nhiều bài học quý giá mà ông...

Xem thêm