Tag với tên:

Tony Buổi Sáng

Chuyện thứ nhất Ở biển hồ Galilee, có một tảng đá khắc câu nói nổi tiếng (được cho) của thánh Peter, người nói với chúa...
May 28, 2021
60 lượt xem
Chúng ta từ bé đã bị cha mẹ thầy cô nhồi sọ về sự an toàn, chắc ăn, ổn định, rụt rè, thập thò…nên hình...
Sep 28, 2021
75 lượt xem
Chuyện thứ nhất Tony có 6 tháng làm cho một tập đoàn tại Hồng Công thời còn trẻ. Trong 6 tháng đó, có nhiều bài...
May 28, 2021
71 lượt xem