Tương tự như phần Trợ giúp, Hỏi đáp cũng không cần thiết cho lắm các bạn nhỉ. Hy vọng một tương lại không xa, nhóm cực kì nổi tiếng thì phần này sẽ giúp ích rất nhiều.