Tag với tên:

Michael Wolfe

Khi nhìn lại quá khứ, các startup thành công nhất có vẻ quá hiển nhiên – đó là vì lúc ta tìm thấy nó dưới con mắt người sử dụng...
Feb 13, 2020
35 lượt xem
“Người chọn sản phẩm” (Product picker) là một thuật ngữ mà tôi đã nghe các VC (quỹ đầu tư mạo hiểm) tại Silicon Valley sử dụng. Tôi sẽ giải thích...
Jan 30, 2020
42 lượt xem
Thanh niên khởi nghiệp tay mơ thường nghĩ quá trình khởi nghiệp nó trông như thế này: Anh có ý tưởng hay, đột phá, đủ sức quét sạch cả cái...
Jan 4, 2020
84 lượt xem